Jesteś 16396021 odwiedzającym, odsłon 42722346 | Dzisiaj jest: Piątek, 22 Październik 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USZN NR 875 Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 41 tom II, 2015
ZN NR 875
PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 41 tom II
2015

ROLA PODMIOTÓW RYNKOWYCH
W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU
ORGANIZACJI I POSTRZEGANIU
WARTOŚCI MARKI
tom 2


Strona redakcyjna i spis treści

 


Sebastian Białoskurski
Postawy nabywców finalnych wobec nowych produktów spożywczych


Monika Boguszewicz-Kreft, Ewa Magier-Łakomy, Katarzyna Sokołowska
The country-of-origin effect in the selected transport services


Ilona Bondos
Postrzeganie uczciwości cen a rekomendacje oferty i skłonność do zakupu


Bogumił Czerwiński
Determinanty zakupu usług ubezpieczeniowych przez osoby powyżej 50. roku życiara


Jakub Dąbrowski
Portret polskiego e-konsumenta i jego zachowania


Marcin Gąsior
Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online – analiza zmian w latach 2013–2015


Krzysztof Kubiak
Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników


Wioleta Kucharska
Transfer znaczeń a kreowanie wartości marki w gospodarce sieciowej w aspekcie S-DLogic


Katarzyna Liczmańska
Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenckie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego


Magdalena Maciaszczyk
Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trendów nowej konsumpcji w świetle badań własnych


Radosław Mącik
Kryteria wyboru produktu i miejsca zakupu przy korzystaniu z porównywarki cenowej


Izabela Michalska-Dudek
Badanie lojalności klientów biur podróży


Maciej Mitręga, Agnieszka Małecka
Uwarunkowania uczestnictwa w tzw. ride sharing (wspólnych przejazdach) - wyniki badań użytkowników BlaBlaCar


Wiesław Szopiński, Maria Grzybek
Wpływ segmentacji rynku na koncepcję produktu agroturystycznego


Krzysztof Andruszkiewicz
Marketingowe kierunki rozwoju polskich przedsiębiorstw


Agata Budzyńska-Biernat
Orientacja międzynarodowa przedsiębiorstwa w kontekście strategii marketingowej na przykładzie przedsiębiorstw sektora żywnościowego z Wielkopolski


Dariusz Dąbrowski
Związki między gromadzeniem, udostępnianiem i stosowaniem informacji rynkowych przy kształtowaniu nowych produktów


Edyta Drajska, Małgorzata Wach-Kloskowska
Formy outsourcingu na rynku usług ze szczególnym uwzględnieniem sektora transportu lotniczego


Anna Drapińska
Etyka marketingu - czy marketing jest etyczny?


Teresa Gądek-Hawlena
Możliwe obszary współpracy podmiotów sektora TSL z organizacjami pozarządowymi w ramach poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce


Grażyna Golik-Górecka
Paradygmat marketingu analitycznego i jego główne wskaźniki dla marketera


Magdalena Graczyk-Kucharska
Big data koniecznością współczesnego marketingu


Stanisław Kaczmarczyk
Marketing w województwie pomorskim na początku drugiej dekady XXI wieku na tle marketingu w kraju


Monika Matecka, Jolanta Sielska, Eliza Dąbrowska
Kompetencje menedżera podmiotu leczniczego


Jolanta Sielska, Monika Matecka, Eliza Dąbrowska, Joanna Zdanowska
Wewnętrzna ocena dokonywana przez kadrę kierowniczą jako narzędzie zarządzania w podmiotach leczniczych na przykładzie szpitala klinicznego


Ewelina Julita Tomaszewska
Inteligentny system transportowy w mieście na przykładzie Białegostoku


Julita E. Wasilczuk
Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw


Sylwia Wrona
Wymagania kompetencyjne w zawodzie marketingowca - przygotowanie do zawodu a realia rynkowe (studenci/absolwenci uczelni kontra pracodawcy)


Monika Zajkowska
Marketing zrównoważony - od tradycyjnego do innowacyjnego nurtu zarządzania marketingowego


Innowacje produktowe w branży motoryzacyjnej w Polsce - wyniki badań


Marek Angowski, Katarzyna Domańska
Czynniki wpływające na wybór miejsca dokonywania zakupu na rynku serów żółtych na przykładzie serów długodojrzewających


Mirosław Antonowicz, Artur Kikuła
Zastosowanie cross-dockingu w logistyce dystrybucji na przykładzie firmy InPost


Ewa Badzińska, Szymon Cichorek
Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym - studium przypadku


Agnieszka Bojanowska, Agata Magdalena Wójcik
Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych


Bogumił Czerwiński
Tradycyjne i nowoczesne kanały dystrybucji wykorzystywane w procesie świadczenia usług ubezpieczeniowych dojrzałym konsumentom


Joanna Dyczkowska
Zarządzanie logistyczną obsługą klienta


Krystyna Iwińska-Knop, Dagmara Skurpel
Handel hybrydowy w umacnianiu pozycji rynkowej supermarketów w Polsce


Małgorzata Juchniewicz
Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności


Agnieszka Komor, Katarzyna Budzyńska, Katarzyna Domańska
Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznegoAnaliza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego


Wioleta Kucharska, Radoslaw Drozd
E-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki - ujęcie praktyczne


Barbara Mróz-Gorgoń, Renata Brajer-Marczak
Proces przyjęcia dostawy a obsługa klienta - przykład branży odzieżowej


Michał Szymański, Radosław Drozd
Logistyczny proces wyboru dostawcy w tworzeniu marki własnej produktów spożywczych. Analiza działalności polskich firm spożywczych na rynku afrykańskim


Adam Wieczorek
Formułowanie strategii logistycznych a umiejscowienie punktu rozdziału popytu zależnego i niezależnego


Andrzej Wojciechowski, Natalia Wojciechowska
Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych


Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.