Jesteś 16395987 odwiedzającym, odsłon 42722312 | Dzisiaj jest: Piątek, 22 Październik 2021 | Tydzień parzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USProcedura recenzji

Etap 1

Po wpłynięciu artykułu następuje jego wstępna ocena (przez redaktora tematycznego zeszytów) dotycząca zgodności treści artykułu z tematyką zeszytów oraz spełnienia wymogów formalnych (objętość, redakcja tekstu, cytowania, jakość elementów graficznych, streszczenie). Pozytywna ocena skutkuje przekazaniem artykułu do właściwej recenzji.

Etap 2

Do każdej publikacji powoływanych jest co najmniej dwóch recenzentów, zatrudnionych w wiodących uczelniach w Polsce i za granicą, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu. W uzasadnionych przypadkach dla autorów spoza Uniwersytetu Szczecińskiego, recenzentem może być pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Recenzje są wykonywane w systemie "double-blind review proces" (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości). Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (formularz recenzji jest zamieszczony na stronie internetowej). Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawnione. Lista recenzentów współpracujących w danym roku jest zamieszczona na stronie internetowej Zeszytów.

Etap 3

Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje. Recenzję uznaje się za negatywną przede wszystkim, gdy niedostateczny jest poziom merytoryczny artykułu, tytuł opracowania całkowicie nie odpowiada jego treści; treść opracowania nie dotyczy zagadnień związanych z tematyką zeszytu naukowego oraz wybór źródeł nie jest właściwy i aktualny.

W razie otrzymania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji praca kierowana jest do trzeciego recenzenta, którego opinia jest wiążąca.

Osobom, których artykuł nie zostanie zakwalifikowany do dalszego etapu procesu wydawniczego, zostanie zwrócona wniesiona płatność, pomniejszona o koszty recenzji.

Formularz recenzji: do pobrania

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
E-dziekanat

Platforma studenta


Biblioteka

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.