Jesteś 13522628 odwiedzającym, odsłon 38581812 | Dzisiaj jest: Środa, 16 Styczeń 2019 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USKatedra Transportu - Adiunkt

OGŁOSZENIE  KONKURSU  NA  STANOWISKO   ADIUNKTA
UNIWERSYTET   SZCZECIŃSKI,
WYDZIAŁ   ZARZĄDZANIA   I   EKONOMIKI   USŁUG,
KATEDRA   TRANSPORTU

MIASTO:  Szczecin

STANOWISKO:  adiunkt

DYSCYPLINA  NAUKOWA:  ekonomia

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   do 10.02.2019

LINK DO STRONY: www.wzieu.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński,  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

ul. Cukrowa 8   pok. 204, 71-004 Szczecin

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta – KT ”  

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procedurze konkursowej.

Kontakt:   tel. 91 444 3125, mail  praca@wzieu.pl

SŁOWA KLUCZOWE:   adiunkt, transport.

OPIS: 

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Potwierdzony dorobek naukowy, w tym krajowe i zagraniczne publikacje, wskazujące na specjalizację w transporcie. Doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, w tym kierownictwo wybranych projektów krajowych i/lub zagranicznych. Doświadczenie w wykonywaniu analiz transportowych. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z transportem i logistyką. Udokumentowana certyfikatem znajomość języka angielskiego w stopniu minimum B2, w tym certyfikat biznesowy. Potwierdzona certyfikatem znajomość obsługi programów analizy geograficznej (np. ArcGIS). Uczestnictwo w zagranicznych stażach praktycznych i/lub naukowych. Mile widziany udział w naukowych komitetach międzynarodowych konferencji oraz wydawnictw jak również członkostwo w krajowych lub zagranicznych stowarzyszeniach związanych z transportem. Dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania wykorzystywanego w transporcie.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • list motywacyjny,
  • CV,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • odpis dyplomu doktorskiego,
  • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
  • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie dla niego podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w  art. 113  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
Biblioteka

E-dziekanat


Selfcare

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.