Jesteś 13522842 odwiedzającym, odsłon 38582299 | Dzisiaj jest: Środa, 16 Styczeń 2019 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USKatedra Marketingu Usług - Adiunkt

OGŁOSZENIE  KONKURSU  NA  STANOWISKO  ADIUNKTA

Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Marketingu Usług

MIASTO:  SZCZECIN

STANOWISKO: ADIUNKT

DYSCYPLINA NAUKOWA: EKONOMIA

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia  08.02.2019 r.

LINK DO STRONY: www.wzieu.pl

DODATKOWE INFORMACJE: Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński,  Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 

ul. Cukrowa 8   pok. 204, 71-004 Szczecin

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta – Katedra Marketingu Usług”

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procedurze konkursowej

Kontakt:   tel. 91 444 3125 , mail  praca@wzieu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, ekonomia, marketing

Kandydat powinien posiadać:

stopień doktora nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, w zakresie: marketing, marketingu usług

Dorobek naukowy w latach 2012-2018 (z zakresu ekonomii, marketingu, marketingu usług):

 • samodzielna książka lub współautorstwo książki max 3 autorów
 • co najmniej 5 rozdziałów w publikacjach krajowych i zagranicznych
 • co najmniej 10 artykułów naukowych
 • co najmniej 2 publikacje w bazie Web of Science lub Scopus
 • publikacje w języku obcym
 • udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • wystąpienia na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych
 • udział w ocenach projektów/prac konkursowych
 • redakcja/współredakcja czasopism naukowych
 • recenzowanie artykułów naukowych
 • udział w komitetach naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych,
 • staż naukowy (krajowy lub zagraniczny)

Dorobek dydaktyczny w zakresie takich przedmiotów jak:

marketing, marketing usług, marketing międzynarodowy, analiza rynku, badania marketingowe, komunikacja marketingowa. Dobrze widziany udział w Programie Erasmus STA

Dorobek organizacyjny:

 • doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych, warsztatów, szkoleń,
 • kierowanie studiami podyplomowymi,
 • zaangażowanie w prace na rzecz wydziału/uczelni,
 • ekspertyzy, opinie, inne prace dla praktyki gospodarczej,
 • dodatkowe umiejętności i ukończone szkolenia, poświadczone certyfikatami/świadectwami.

Kandydat powinien odznaczać się takimi cechami jak komunikatywność, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu doktorskiego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie dla niego podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w  art. 113  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
Biblioteka

E-dziekanat


Selfcare

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.