Jesteś 13522632 odwiedzającym, odsłon 38581817 | Dzisiaj jest: Środa, 16 Styczeń 2019 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USKatedra Ekonomii - Adiunkt

OGŁOSZENIE  KONKURSU  NA  STANOWISKO  ADIUNKTA

Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,
Katedra Ekonomii

MIASTO:  Szczecin

STANOWISKO:  ADIUNKT

DYSCYPLINA NAUKOWA:  EKONOMIA

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia   08.02.2019

LINK DO STRONY: www.wzieu.pl

DODATKOWE INFORMACJE: Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

ul. Cukrowa 8 pok. 204, 71-004 Szczecin

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta – Katedra Ekonomii”

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procedurze konkursowej

Kontakt: tel. 91 444 3125, e-mail: praca@wzieu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Kandydat powinien posiadać:
 • stopień doktora nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia, w zakresie makroekonomii i polityki społeczno-ekonomicznej,
 • dorobek badawczy z zakresu ekonomii i rynku pracy:
  • publikacje w recenzowanych periodykach,
  • monografie w języku polskim i angielskim,
  • redakcja monografii obcojęzycznych,
  • udział w komitetach naukowych konferencji naukowych,
  • udział w projektach badawczych,
  • aktywny udział w konferencjach naukowych,
  • recenzowanie artykułów anglojęzycznych,
  • recenzowanie grantów badawczych,
 • dorobek organizacyjny:
  • doświadczenie organizacyjne związane z pracą w uczelni wyższej - członkostwo w zespołach organizujących konferencje naukowe i warsztaty,
  • zaangażowanie w prace na rzecz wydziału/uczelni związane z tworzeniem nowych specjalności,
  • ekspertyzy, opinie i inne prace dla praktyki gospodarczej,
 • dorobek dydaktyczny:
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć seminaryjnych na studiach I i II stopnia,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomi: mikroekonomii i globalnego rynku pracy,
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych: międzynarodowych transakcji gospodarczych, integracji europejskiej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, korporacji transnarodowych, nierówności w gospodarce międzynarodowej, polityki regionalnej Unii Europejskiej, strategii rozwoju regionów w Unii Europejskiej i handlu zagranicznego w uczelni wyższej,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (np. MS Office, Moodle).

 

Wymagane dokumenty:
 • podanie,
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • odpis dyplomu doktorskiego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie dla niego podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w  art. 113  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego,  a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
Biblioteka

E-dziekanat


Selfcare

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.