Jesteś 13522636 odwiedzającym, odsłon 38581821 | Dzisiaj jest: Środa, 16 Styczeń 2019 | Tydzień nieparzysty

Wydziały US:

Zamiejscowe Wydział US: Jednostki administracyjne USKatedra Organizacji i Zarządzania - Adiunkt

OGŁOSZENIE  KONKURSU  NA  STANOWISKO  ADIUNKTA

                     Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Katedra Organizacji i Zarządzania

 

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: adiunkt  

DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia   

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 06.02.2019

LINK DO STRONY: www.wzieu.pl

DODATKOWE INFORMACJE: Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług  

ul. Cukrowa 8, pok. 204, 71-004 Szczecin

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta – KOiZ”

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procedurze konkursowej.

Kontakt:   tel. 91 444 3125 , mail  praca@wzieu.pl

 

OWA KLUCZOWE: adiunkt, ekonomia, zarządzanie, mass media, zarządzanie w mediach, zarządzanie wizerunkiem.

Kandydat powinien posiadać minimum stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w zakresie ekonomii lub zarządzania oraz obszaru ekonomicznych zagadnień dotyczących mass mediów. Kandydat powinien przedstawić wykaz dorobku naukowego, badawczego i organizacyjnego. Wskazane jest doświadczenie w pracy na stanowisku dydaktyczno-naukowym, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunkach ekonomicznych (w tym przedmioty z zakresu zarządzania  mediami i wizerunkiem). Ponadto, kandydat powinien wykazywać znajomość języka obcego angielskiego lub niemieckiego i umiejętność obsługi programów komputerowych (tj. MS Office, Moodle). Uzupełniającymi kryteriami oceny kandydata będzie doświadczenie praktyczne zdobyte w podmiotach medialnych.

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie,
  • list motywacyjny,
  • CV,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • odpis dyplomu doktorskiego,
  • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
  • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
  • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie dla niego podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w  art. 113  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Szukaj wykładowcy
Szukaj poprzez Google
Jak do nas trafić?
Biblioteka

E-dziekanat


Selfcare

Moodle


Poczta

Intranet
Mapa serwisu

FAQ

Kontakt

© Uniwerystet Szczeciński. Wszelkie prawa zastrzeżone.